Spontánní předčasný porod 2018

Praha, 10. prosince 2018

Místo konání: 
Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze.
Apolinářská 18, Praha 2

Záštita:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Organizátor:
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Program:

Spontánní předčasný porod 2018