Porodnická analgezie a anestezie 2018

Dne 24. 3. 2018  proběhl  65. intenzivní postgraduální kurz Porodnická analgezie a anestezie na půdě Gynekologicko- porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

65. postgraduálního kurzu se zúčastnilo 115 účastníků z řad lékařů specialistů , porodních asistentek i studentek porodní asistence a v průběhu celého dne se seznámili s posledními novinkami z oblasti porodnické analgezie a anestezie.

Tento kurz Porodnická analgezie a anestezie je organizován bez přestávky 25 let, za čtvrtstoletí  zde nalezlo vzdělání více než 2.600 lékařů (porodnici, anesteziologové, pediatři) a porodní asistentky z celé České republiky a Slovenska.  

Odborný garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

Program:
Kurz porodnické analgezie a anestezie

Pořádali:
Gynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Sekce porodnické anestezie a analgezie při ČSARIM ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek (ČSPA)
Aesculap Akademie