Vzdělávání

Přehled kongresů, konferencí a seminářů pro lékaře i nelékařská povolání na rok 2023

 2023 Popis akce Místo konání Detail akce
18. března 68. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie Praha Detail
20. – 22. dubna XXXVIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny – Štemberovy dny Praha Detail
1.- 4. června Kongres ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí Karlovy Vary Detail
9. prosince 2023 AORA 2023 Praha  Detail