Vzdělávání

Přehled kongresů, konferencí a seminářů pro lékaře i nelékařská povolání na rok 2021

 2020/2021 Popis akce Místo konání Detail akce
12. prosince – 31. ledna Kritické stavy v porodnictví Praha  
16.ledna  Preslova konference v gynekologické endokrinologii Praha  
6. března Konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví    
8. – 10. dubna 52. Konference gynekologie dětí a dospívajících Lázně Bělohrad Detail
15. – 17. duben Celostátní konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny    
3. – 6. června 7. společný kongres ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Karlovy Vary Detail
8. – 10 října 42. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGSP ČLS JEP Brno  
14. – 16. říjen Konference Sekce gynekologické endoskopie    
23. října 8. konference Sekce gynekologické sexuologie Průhonice u Prahy  
9. – 10. listopadu 31. Symposium asistované reprodukce Praha  
11. – 13. listopadu Konference Sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení Liberec  
3. – 5. prosince Konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie    
11. prosince AORA Praha Detail