Gestační diabetes mellitus 2018

Praha, 26. září 2018
Místo konání: nová budova Národního muzea v Praze (bývalé Federální shromáždění), Vinohradská 1

Brno, 7. listopadu 2018
Místo konání: 
Internesto – EDUnesto – konferenční místnost, Veselá 14 Brno

Záštita:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Organizátor:
Česká společnost porodních asistentek

Garanti:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Program Brno 7. 11. 2018

Registrace: