Kritické stavy v porodnictví 2016

Dne 10. 12. proběhl kongres pod názvem Kritické stavy v porodnictví v nové budově Národního muzea v Praze.

V letošním roce se kongresu zúčastnilo  přes 450 účastníků z řad lékařů a porodních asistentek.
Přednesené příspěvky zaměřené na novinky z oboru a zařazené dva obsáhlé bloky kazuistik přispěly ke zdárnému průběhu akce. Na základě prvních ohlasů byl program pro posluchače velmi zajímavý a celý kongres hodnotí pozitivně a oceňují jako přínosný.

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek
Aesculap academie

Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP

Záštita:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Program:

Program Kritické stavy 2016

Prezentace:

Úvod Kritické stavy 2016
Antonín Pařízek

Mateřská a perinatální mortalita

Proč dnes matky umírají ve Velké Británii
Sylva Dolenská

Mateřská mortalita v ČR
Petr Velebil

Perinatální mortalita
Petr Velebil

Kazuistiky I.

Zavanelliho manévr
Petr Beránek

Fetální hemorhagie s úmrtím plodu
Zemanová

Akutní císařský řez u těhotné s nádorem mozku
Šrytrová

Ruptura dělohy po předchozím císařském řezu, korporální hysterektomie
Zdeněk Žižka

Předčasný porod – nejzávažnější perinatologický problém současnosti

Předčasný porod
Michal Koucký

Sepse v porodnictví
Jan Bláha

Infekce v těhotenství ohrožující novorozence
Václav Sebroň

Úskalí ATB léčby v těhotenství a šestinedělí
Václava Adámková

Interní choroby v těhotenství

Léčba hypertenze v těhotenství
Tomáš Zelinka

Hepatopathie v těhotenství
Pavel Trunečka

Akutní intoxikace drogami
Barbora Jindrová

Plod jako pacient

Hypotrofický plod – kdy ukončit těhotenství?
Zdeněk Žižka

Dystokie ramenek
Josef Záhumenský

Domácí porod
Martin Čihař

Domáci porod
Antonín Pařízek

Resuscitace novorozence
Karel Liška

Peripartální život ohrožující krvácení

Peripartální život ohrožující krvácení
Antonín Pařízek

Hypotonie děložní 
Michal Koucký

Placenta accreta-percreta
Michal Zikán

Liší se kritické stavy těhotných od nezletilých až po zralý věk?
Jarmila Drábková

Embolické příhody v těhotenství 

Embolie plodovou vodou 
Antonín Pařízek

Kazuistiky II.

Perimortální císařský řez
Patrik Šimják

 Liší se kritické stavy  těhotných od nezletilých až po zralý věk? Kardiopulmonální resuscitace v těhotenství 
Jarmila Drábková

Zástava krvácení v gynekologické otevřené operativě
Michal Zikán

Závěr

Závěr Kritické stavy 2016
Antonín Pařízek

Fotogalerie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie: