Porodnická analgezie a anestezie 2017

Dne 25.3. 2017  proběhl  64. intenzivní postgraduální kurz Porodnická analgezie a anestezie na půdě Gynekologicko- porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

64. postgraduálního kurzu se zúčastnilo 120 účastníků z řad lékařů specialistů , porodních asistentek i studentek porodní asistence a v průběhu celého dne se seznámili s posledními novinkami z oblasti porodnické analgezie a anestezie.

Tento kurz Porodnická analgezie a anestezie je organizován bez přestávky 25 let, za čtvrtstoletí  zde nalezlo vzdělání více než 2.500 lékařů (porodnici, anesteziologové, pediatři) a porodní asistentky z celé České republiky a Slovenska.  

Odborný garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

Pořádali:
Gynekologicko–porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Sekce porodnické anestezie a analgezie při ČSARIM ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek (ČSPA)
Aesculap Akademie

Program:
Porodnická analgezie a anestezie 25.3.2017

Hlavním partnerem akce:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Fotogalerie: