AORA 2017

Tradiční setkání nad bieniálními novinkami – opět se 350 účastníky multidisciplinárního zastoupení –  zaplnilo historický sál v Nové budově Národního muzea v Praze dne 9. prosince 2017.

Kongres má dlouholetou, každoroční předvánoční  tradici a věnuje se vždy především novinkám za poslední rok v postgraduálním pojetí a zařazuje i více hodinových sekcí s kazuistikami. Ty jsou obzvláště oblíbené; mapují vždy zajímavé a poučné případy, často raritní, s komplikacemi, náročnými na neodkladná řešení, s příznivým a bohužel i nepříznivým vyústěním, a s rozborem a poučením pro všechny budoucí záludnosti na styčné hranici obou oborů. Je doprovázen výstavou nových přípravků i technického vybavení pro porodnictví, pro těhotné, pro maminky, s možností nákupu odborných knižních novinek, podpořen sponsory a všestrannou kvalitní organizací.

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek
Aesculap academie

Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP

Záštita:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze