AORA 2015

Dne 12. 12. 2015  proběhl kongres pod názvem AORA v nové budově Národního muzea v Praze.

Pořadatel:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek
Aesculap academie

Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví pri ČGPS ČLS JEP

Záštita:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Program:

Prezentace:

Hypertenze v těhotenství 
Michal Koucký

Obtížná intubace těhotné a rodičky  
Pavel Herda

Jídlo a pití během porodu 
Petr Kříž

Volba lokální anestetik a adjuvans 
Petr Štourač

Antikoagulancia a neuroaxiální blokáda 
Jan Bláha

Epiduralni analgezie u porodu  
Antonín Pařízek

Vyšetření před neuroaxiální blokádou   
Petr Kříž

Alternativy epidurální analgezie   
Pavlína Nosková

Volba anestezie k cisařskému řezu 
Jan Bláha

Druhy neuroaxiální anestezie  
Jaroslav Krch 

Regionální anestezie u závažných onemocněních  
Jan Bláha

Neuroaxiální blokády – časné komplikace 
Dagmar Seidlová

Neuroaxiální blokády – pozdní komplikace  
Sylva Dolenská

Postpunkční cefalea 
Dušan Mach

Resuscitace těhotných  
Jarmila Drábková

Fotogalerie: