69. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte nám, abychom Vás pozval na již tradiční 69. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie. Letos se bude konat v sobotu 6. dubna 2024 v posluchárně (přízemí vlevo) Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2. 

Intenzivní postgraduální Kurz porodnické analgezie a anestezie je organizován bez přestávky 28 let. Za více jak čtvrtstoletí zde nalezlo vzdělání více než 3 000 lékařů (porodníci, anesteziologové, pediatři) a porodní asistentky z celé České republiky a Slovenska. V rámci kurzu zazní edukační přednášky z akutní medicíny.  

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Organizátor:
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Sekce porodnické anestezie a analgezie při ČSARIM ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek z.s.
Mother–Care–Centrum spol. s r.o. 

Odborný garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
přednosta kliniky anesteziologie a resuscitace 1.LF UK a VFN v Praze 

Program

REGISTRACE