68. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie


V sobotu 18. 3. proběhl 68. intenzivní postgraduální Kurz porodnické analgezie a anestezie
Tento kurz je organizován bez přestávky 27 let, za více jak čtvrtstoletí zde nalezlo vzdělání více než 3 000 lékařů (porodníci, anesteziologové, pediatři) a porodních asistentek z celé České republiky a Slovenska.

Organizátor:
Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Sekce porodnické anestezie a analgezie při ČSARIM ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek (ČSPA)
Mother – Care – Centrum spol. sr.o. 

Odborný garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., předseda Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČLS JEP.

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN

Prezentace