Kritické stavy v porodnictví 2022

Dovoluji si Vás pozvat na již tradiční porodnický kongres, který se letos po dvou letech může konat prezenční formou.

Kdy: 10. prosince 2022

Kde: Nová budova Národního muzea v Praze, Vinohradská 1, Praha 1

Pořadatel:
MCC Health Academy
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek z. s.

Záštita:
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektor Univerzity Karlovy v Praze
prof. MUDr. Martin Vokurka, Ph.D., děkan 1. LF UK v Praze

Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

Program:  Kritické stavy v porodnictví 2022

Registrace účastníků od 7:30 hod.

Zahájení kongresu v 8:30 hod.

Oběd ve 12:40 hod.

Předpokládaný závěr v 18:00 hod.

 

Registrace uzavřena

 

 

Organizační tým:
Petra Pařízková
+420 721 236 292
Eva Čejková
+420 603 885 298
MCC Health Academy