AORA 2021

AORA 2021

Tradiční setkání nad bienálními novinkami kongres AORA 2021 se  bude konat v Nové budově Národního muzea v Praze dne 11. prosince 2021.

Kongres má dlouholetou, předvánoční  tradici a věnuje se vždy především novinkám za poslední rok v postgraduálním pojetí a zařazuje i více hodinových sekcí s kazuistikami. Ty jsou obzvláště oblíbené; mapují vždy zajímavé a poučné případy, často raritní, s komplikacemi, náročnými na neodkladná řešení, s příznivým a bohužel i nepříznivým vyústěním, a s rozborem a poučením pro všechny budoucí záludnosti na styčné hranici obou oborů. Je doprovázen výstavou nových přípravků i technického vybavení pro porodnictví, pro těhotné, pro maminky, s možností nákupu odborných knižních novinek, podpořen sponzory a všestrannou kvalitní organizací.

Pořadatel:
MCC Health Academy
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek z. s.


Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

Záštita:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Martin  Vokurka, Ph.D.
děkan 1. LF UK v Praze

Program:

AORA 2021 předběžný  program

Registrace: