AORA 2021

Tradiční setkání nad bienálními novinkami kongres AORA 2021 se  bude konat DISTANČNĚ a to v termínu od 20. 12. 2021 do 24. 1. 2022.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Sekce analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví (SAIMP) při ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze měla pořádat tradiční kongres AORA 2021 (Academy of Obstetric Regional Analgesia and Anaesthesia), který se v
letošním roce měl uskutečnit v sobotu 11. prosince 2021.

Z hygienicko-epidemiologických důvodů se organizační výbor rozhodl kongres připravit distanční formou. Všem, kdo se zaregistrovali, nebo zaregistrují, bude umožněn přístup na 6-týdenní offline záznam. Podobným způsobem probíhal v loňském roce kongres Kritické stavy v porodnictví 2020 a dostalo se nám velkého počtu pozitivních ohlasů.

Poznámky:
● kazuistiky, na kterých bývá nejzajímavější diskuze, musíme nejen proto, ale i z etických důvodů oželet. V každém případě jsou připraveny na nejbližší konferenci organizovanou SAIMP ČGPS ČLS JEP.
● odkaz na offline záznam Vám bude zaslán na vámi uvedenou e-mailovou adresu v rámci registrace.
○ prosíme o pečlivou kontrolu Vaší emailové schránky.
○ pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte organizační tým.

Pořadatel:
MCC Health Academy
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP
Česká společnost porodních asistentek z. s.


Garant:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
předseda Sekce analgezie a anestezie v porodnictví při ČGPS ČLS JEP

Záštita:
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Martin  Vokurka, Ph.D.
děkan 1. LF UK v Praze

Program: AORA 2021 Program Distancne

AORA 2021 program

Registrace: