Spontánní předčasný porod 2020

Praha, 29. ledna 2020

Místo konání: 
Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky
1. LF UK a VFN v Praze.
Apolinářská 18, Praha 2

Záštita:
Gynekologicko – porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Organizátor:
Česká společnost porodních asistentek, z.s.

Garanti:
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Program:

Program 2020

Registrace: