Doporučené postupy

Vydáno 2019

Zásady dispenzární péče v těhotenství

Potermínové těhotenství

Pravidelná UZ vyšetření v průběhu prenatální péče

Podrobné hodnocení morfologie plodu při UZ vyšetření ve 20. – 22. týdnu těhotenství

Gestační diabetes mellitus

Gestační diabetes mellitus schéma

Management hypertenzních onemocnění v těhotenství

 

Vydáno 2018

Analgezie u vaginálního porodu

Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení

Roztroušená skleróza a těhotenství

 

Vydáno 2017

Předčasný spontánní porod

Predčasný odtok plodové vody (PPROM)

Intrahepatálni cholestáza (ICP)

 

Vydáno 2016

Gestační diabetes (GDM)

Hemolytické nemoci plodu

Preindukce a indukce porodu

Potermínová gravidita

Porod velkého plodu

Operační vaginální porod

Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu FIGO 2015

Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím

 

Vydáno 2015

Gestační diabetes Mellitus 

Význam vyšetření protilátek a krevní skupiny v těhotenství

Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství

 

Vydáno 2014

Hellp syndrom diagnostika a léčba

Podrobné hodnocení morfologie plodu při ultrazvukovém vyšetření ve 20. -22. týdnu těhotenství

Těhotenská cholestatická hepatoza

Vedení porodu mrtvého plodu

Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu

 

Vydáno 2013

Zásady pro poskytování porodní péče v České republice

Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním

Vedení porodu vícečetného těhotenství

Doporučení k provádení prevence RHD aloimunizace u RHD negativních žen

Diagnostika a léčba streptokoka skupiny B v těhotenství

Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu

Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků

Podmínky za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, které se k takovéto alternativě rozhodnou

Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče

Prenatální péče o vícečetná těhotenství

Současné názory na management odtoku plodové vody

Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze, ultrazvuková vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu

 

Vydáno 2012

Aplikace kortikosteroidů

Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve druhé době porodní

Dystokie ramének

Extrakce plodu kleštěmi

Extrakce plodu vakuumextrakcí

Očkování v těhotenství

Péče o ženy se závažným porodnickým poraněním hráze

Provádění extrakce plodu uloženého v poloze podélné koncem pánevním

Tokolýza

Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze

 

Vydáno 2011

Peripartální život ohrožující krvícení PŽOK

Česká gynekologie úhrada anti – D

 

Vydáno 2010

Antitrombotické zajištění těhotných žen  podle rizika tromembolické nemoci TEN

Doporučená péče ve fyziologickém puerperiu

Herpes genitális v graviditě

 

Vydáno 2009 a starší

Hypertenze v graviditě

Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodu v domácnosti

Interpretace fetálního kardiotokogramu  FIGO 1986